2018 September

● 2018 – 09 – 28
◇ RTMP
https://en.wikipedia.org/wiki/Real-Time_Messaging_Protocol
◇ RTSP
https://en.wikipedia.org/wiki/Real_Time_Streaming_Protocol

● 2018 – 09 – 22
◇ Học cách đọc
https://www.cs.jhu.edu/~jason/advice/how-to-read-a-paper.html

● 2018 – 09 – 18
◇ Side project
https://www.codementor.io/npostolovski/40-side-project-ideas-for-software-engineers-g8xckyxef

● 2018 – 09 – 17
◇ Tìm hiểu tổng quan ngành IT ở JP
https://huydx.com/post/166501743359/t%E1%BB%95ng-quan-c%C3%B4ng-ngh%E1%BB%87-th%C3%B4ng-tin-nh%E1%BA%ADt-b%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A7n-1-t%E1%BB%AB
https://huydx.com/post/167447493824/t%E1%BB%95ng-quan-c%C3%B4ng-ngh%E1%BB%87-th%C3%B4ng-tin-nh%E1%BA%ADt-b%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A7n-2
https://huydx.com/post/168632797214/t%E1%BB%95ng-quan-c%C3%B4ng-ngh%E1%BB%87-th%C3%B4ng-tin-nh%E1%BA%ADt-b%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A7n-3

● 2018 – 09 – 14
◇ Học code c++
http://cppatomic.blogspot.com/

● 2018 – 09 – 11
◇ Luyện code như luyện võ.
https://techmaster.vn/posts/34542/1517197725138
Bạn muốn code giỏi? Thử luyện tập và “chiến đấu” với bọn nước ngoài xem nào!

● 2018 – 09 – 09
◇ Nghịch lý EPR
https://dangconghanh.wordpress.com/2013/08/28/nghich-ly-epr-huyen-thoai-va-su-that/
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%8Bch_l%C3%BD_EPR

◇ Câu chuyện ân oán giang hồ giữa Việt Nam – Campuchia
https://es-la.facebook.com/notes/d%C6%B0%C6%A1ng-qu%E1%BB%91c-ch%C3%ADnh/l%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD-nam-k%E1%BB%B3-v%C3%A0-m%E1%BB%91i-quan-h%E1%BB%87-vi%E1%BB%87t-nam-campuchia/355059781313658/

● 2018 – 09 – 04
◇ Multimedia on Linux
https://bootlin.com/doc/legacy/multimedia/embedded_linux_multimedia.pdf
https://www.linuxtv.org/downloads/legacy/video4linux/API/V4L2_API/v4l2spec/v4l2.pdf

● 2018 – 09 – 03
◇ V4L2
https://events.static.linuxfound.org/images/stories/pdf/lceu2012_debski.pdf
https://archive.fosdem.org/2014/schedule/event/v4l_intro/
https://www.linuxtv.org/downloads/legacy/video4linux/API/V4L2_API/spec-single/v4l2.html
https://linuxtv.org/downloads/v4l-dvb-apis/
https://web.archive.org/web/20110707012738/http://alumnos.elo.utfsm.cl/~yanez/video-for-linux-2-sample-programs/
https://www.linuxtv.org/news.php?entry=2018-07-13.mchehab

● 2018 – 09 – 02
Dễ làm nhất trên đời là tuyên bố đao to búa lớn, còn khó nhất rửa tay cho thật sạch.
◇ Tìm hiểu C++11, hazz, “Bể học mênh mông, mà sức người có hạn”
https://techmaster.vn/posts/5779/hoc-lap-trinh-ngon-ngu-c
◇ IPDC GATEWAY
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol_Device_Control
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_switched_telephone_network

● 2018 – 09 – 01
◇ Xóa mù về ADAS
https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_driver-assistance_systems
https://techinsight.com.vn/adas-cong-nghe-tao-nen-su-khac-biet-trong-nganh-cong-nghe-o
“ADAS là những hệ thống giúp người điều khiển phương tiện lái xe an toàn và thuận tiện hơn. ADAS phát sinh nhiều bài toán nghiên cứu quan trọng về phát triển các loại cảm biến, xử lý thông tin cảm biến, phát hiện và theo dõi người đi bộ và xe cộ, phân tích hành vi,…”
◇ Smart pointer
https://qiita.com/hmito/items/db3b14917120b285112f
https://www.geeksforgeeks.org/smart-pointers-cpp
https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_pointer
◇ Branch prediction.
https://en.wikipedia.org/wiki/Branch_predictor
◇ ARM MISP
https://www.quora.com/What-is-the-actual-difference-between-x86-ARM-and-MIPS-architectures
https://stackoverflow.com/questions/26696633/mips-and-arm-differences
◇ How to synchronize video & audio
https://en.wikipedia.org/wiki/Audio-to-video_synchronization