2018 October

● 2018 – 10 – 31
◇ GPAC đã hỗ trợ VP9 và AV1
https://gpac.wp.imt.fr/2018/10/27/official-av1-and-vp9-support-in-gpac/

● 2018 – 10 – 14
◇ 1 blog nên đọc
https://thanhdo89se.github.io/
◇ trò này hay ho, thanks.
https://news.kipalog.com/
◇ Để sống tự tin hơn 🙂
https://ehkoo.com/bai-viet/james-long-prettier-better-programmer
https://paperswelove.org/

● 2018 – 10 – 08
◇ Bàn về thuật toán đối với 1 ks phần mềm.
https://thefullsnack.com/posts/wtf-is-problem-solving-skill.html
→ Riêng tôi, thì tôi thấy hơi xấu hổ vì vẫn chưa nắm vững thuật toán.