2019 January

● 2019 – 01 – 20
◇ Yocto, một project cần phải biết.
https://www.yoctoproject.org/

● 2019 – 01 – 10
◇ Xem ASIAN cup, Việt Nam thu Iraq 3-2, điều gì tạo ra tố chất của 1 cầu thủ khác biệt với các thành viên còn lại? lập trình viên thì sao?

◇ Thật khó chịu khi tạo ra ô nhiễm code, đã không làm thì thôi, làm thì phải cố cho chỉnh chu.
https://github.com/truongpt/omxtranscoder

● 2019 – 01 – 06
◇ Trump, Pelosi, Schumer spar on border wall in Oval Office

Xem chính trị gia Mẽo cãi nhau quá sướng.
→ Cần rèn luyện tiếng anh nhiều.

● 2019 – 01 – 01
◇ study compiler
View at Medium.com
https://towardsdatascience.com/understanding-compilers-for-humans-version-2-157f0edb02dd
https://norasandler.com/2017/11/29/Write-a-Compiler.html