2019 May

● 2019 – 05 – 14
◇ Why-is-C-called-a-fast-programming-language?
https://www.quora.com/Why-is-C-called-a-fast-programming-language

● 2019 – 05 – 12
◇ Đồng hồ sinh học có vấn đề rồi, mấy hôm nay toàn dậy muộn, vỡ hết bao nhiêu kế hoạch.
◇ “Lòng tốt là món quà mà ai cũng có thể trao tặng”, đừng kìm hãm bất kỳ hành động từ trái tim.

◇ “Giữ cho mình danh tính nhỏ thôi”
https://vnhacker.blogspot.com/2019/04/giu-cho-danh-tinh-cua-minh-nho-thoi.html
◇ #baodung #benbi #songdep