About

Bố của 2 đứa con, đứa đầu là Khoai, đứa thứ hai là Sắn.
Từng ước mơ gõ đầu trẻ bằng môn Vật lý, nhưng tốt nghiệp ngành điện ở bách khoa Hà Nội, giờ lấy bàn phím làm kế sinh nhai.