Side project

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
Để mắt em cười, tựa gió bay.
— Trịnh Công Sơn —

List up some my pet projects.
■ Video transcode by Raspberry PI, description at here.
■ Watermarking by motion vector, which is implemented base on H.264 codec (jvt) and explained at  here.