Video coding

Tổng hợp lại các bài viết liên quan đến mã hóa video (video coding). Các phần đã viết sẽ được liên kết với hyperlink.
P/S: Phần chưa có link tức là chưa viết bài đó :-), sẽ tiếp tục được cập nhật.

1. Theo dòng lịch sử.
Lược sử các chuẩn nén video
Liên minh video mở & Aomedia Video1
Chuẩn nén video sau HEVC – Ra đời
Chuẩn nén video sau HEVC – Đặt tên

2. Khái niệm, từ khóa.
Video Codec vs Video Coding Format
Profile & level
■ GOP
■ I,P,B picture
■ Progressive/Interface vs Frame/Field

3. Bên trong bộ codec.
Nguyên tắc nén video
Rate control
■ Mode selection
■ Motion estimation

4. Công cụ, ứng dụng.
Information Hiding
Transcoder
Apple codec vs Sony codec
bzip2 & x265

5. Một số vấn đề vụn vặt khác.
Zero start with video coding